Southern Wales Tourism
Southern Wales News

The Wondercrump World of Roald Dahl

Wales Millennium Centre welcomes its largest exhibition to date
The Wondercrump World of Roald Dahl

The Wondercrump World of Roald Dahl, a magical, interactive experience inspired by the life and works of the world's most loved storyteller, opens at Wales Millennium Centre on 12 August 2016. Running for 22 weeks until 14 January 2017, this will be the only opportunity to visit the experience outside of London this year.

Featuring fascinating artefacts from the Roald Dahl Museum & Story Centre, original manuscripts and handwritten letters, a large dash of magic and a sprinkling of mischief, The Wondercrump World of Roald Dahl adventures through the secrets of Dahl's extraordinary life - from Llandaff school-boy to fighter pilot, inventor to historian of chocolate - and dives deep into the realms of this most treasured storyteller's imagination.

Opening at Southbank Centre earlier this year, the experience has been heralded as 'magical and mesmerising' (The Culture Trip), 'one of THE go-to events of 2016' (Mumsnet). Wales Millennium Centre is the only venue this unique experience will transfer to this year, making this the only opportunity outside of London to experience it within Roald Dahl 100 - Roald Dahl's centenary year.

Graeme Farrow, Artistic Director at Wales Millennium Centre, commented: "It's fantastic to be able to celebrate the world's greatest storyteller with The Wondercrump World of Roald Dahl in Cardiff, the city of his birth. This magical exhibition allows you to explore Dahl's pure imagination and I have no doubt that Wondercump will inspire hundreds of young minds to go on to create wonderfully imaginative worlds of their own."

Steve Gardam, Director at the Roald Dahl Museum & Story Centre said: "We welcome thousands of people every year to our wonderful little museum in Great Missenden, Buckinghamshire, where Roald Dahl lived and worked for over 35 years. But Roald Dahl 100 is too big a celebration for just one small village, so we are thrilled to share highlights from our extra-special collection with visitors to the Wondercrump experience in Cardiff, all this summer and through to Christmas. The Roald Dahl archive reveals the writer's craft behind the magic."

The Wondercrump World of Roald Dahl forms part of Roald Dahl 100, a year of celebration throughout 2016 marking 100 years since the birth of Roald Dahl - the world's number one storyteller.

Coinciding with the experience is Wales Millennium Centre and National Theatre Wales' City of the Unexpected (17 & 18th September 2016) - also part of Roald Dahl 100 - an extraordinary weekend-long event which will see Cardiff transformed into a city inspired by Dahl's stories, his limitless imagination and his fondness for all things magical.

School groups visiting the exhibition will also be able to make more of the experience with Dahl inspired workshops covering aspects of the curriculum from language to music, kindly supported by Lloyds Bank. (To make a booking for a school group call the Groups Department on 029 2063 6464 and select option 4).

The Wondercrump World of Roald Dahl, created by Southbank Centre in association with Wales Millennium Centre, is at Wales Millennium Centre from 12 Aug 2016 - 14 Jan 2017, making it the longest running exhibition to take place at the Centre to date. Age Guidance: 7 - 107 year olds. Tickets £8 advance booking / £11 on the day. (This is a guided, group experience and there must be a minimum of 1 adult for every 3 children.) For more information or to book, call 029 2063 6464 or visit www.wmc.org.uk.


Canolfan Mileniwm Cymru yn croesawu ei harddangosfa fwyaf hyd yn hyn
Byd Wondercrump Roald Dahl

Bydd Byd Wondercrump Roald Dahl, profiad hudol, rhyngweithiol sydd wedi'i ysbrydoli gan fywyd a gwaith y chwedleuwr arbennig, yn agor yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 12 Awst 2016. Rhedir am 22 wythnos hyd at 14 Ionawr 2017. Dyma'r unig dro bydd modd gweld yr arddangosfa y tu allan i Lundain eleni.

Gydag arteffactau hynod o'r Roald Dahl Museum & Story Centre, llawysgrifau gwreiddiol a llythyrau wedi'u hysgrifennu â llaw, llond dwrn o hud, a phinsiad o ddireidi, mae Byd Wondercrump Roald Dahl yn antur drwy gyfrinachau hynod bywyd Dahl - o fachgen ysgol yn Llandaf i beilot awyrennau ymladd, o ddyfeisiwr i hanesydd siocled - mae Wondercrump yn plymio'n ddwfn i mewn i deyrnasoedd pellaf dychymyg y chwedleuwr hynod yma.

Gan agor yn y Ganolfan Southbank yn gynharach eleni, mae'r profiad wedi cael ei nodi fel 'magical and mesmerising' (The Culture Trip), 'one of THE go-to events of 2016' (Mumsnet). Canolfan Mileniwm Cymru yw'r unig leoliad bydd y profiad unigryw yma'n teithio iddo eleni, sy'n meddwl mai dyma'r unig gyfle i weld yr arddangosfa y tu allan i Lundain yn ystod blwyddyn canmlwyddiant Roald Dahl - Roald Dahl 100.

Dywedodd Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru "Mae'n ffantastig i fod yn gallu dathlu chwedleuwr mwya'r byd gyda The Wondercrump World of Roald Dahl yng Nghaerdydd, dinas ei enedigaeth. Mae'r arddangosfa hudol yma'n galluogi chi i archwilio rhyfeddodau dychymyg Dahl a does dim amheuaeth genna'i y bydd Wondercump yn ysbrydoli cannoedd o feddyliau ifanc i greu bydoedd hynod o ddychmygus eu hunain."

Dywedodd Steve Gardam, cyfarwyddwr Roald Dahl Museum & Story Centre: "Rydyn ni'n croesawu miloedd o bobl bob blwyddyn i'n hamgueddfa fach hyfryd yn Great Missenden, Buckinghamshire, lle'r oedd Roald Dahl yn byw ac yn gweithio am dros 35 o flynyddoedd. Ond mae Roald Dahl 100 yn ormod o ddathliad ar gyfer un pentref bach, felly rydyn ni wrth ein boddau i rannu uchafbwyntiau o'n casgliad arbennig gydag ymwelwyr i'r profiad Wondercrump yng Nghaerdydd, drwy gydol yr haf a thuag at Nadolig. Mae archif Roald Dahl yn datgelu crefft yr awdur y tu ôl i'r hud."

Mae Byd Wondercrump Roald Dahl yn ffurfio rhan o Roald Dahl 100, blwyddyn o ddathliadau drwy gydol 2016 i nodi 100 mlynedd ers geni Roald Dahl - chwedleuwr gorau'r byd.

Ynghyd â Byd Wondercrump Roald Dahl, mae Canolfan Mileniwm Cymru yn falch o gyflwyno City of the Unexpected (17 & 18th September 2016) ar y cyd â National Theatre Wales. Mae'r digwyddiad yma sy'n benwythnos o hyd hefyd yn rhan o Roald Dahl 100, bydd Caerdydd yn cael ei thrawsnewid i mewn i ddinas wedi'i hysbrydoli gan straeon Dahl, ei ddychymyg di-ben-draw a'i hoffter o bopeth hudol.

Bydd grwpiau ysgolion sy'n ymweld â'r arddangosfa hefyd â'r cyfle i ehangu ar y profiad gyda gweithdai wedi'u hysbrydoli gan Dahl. Mae'r gweithdai yn cyffwrdd ag ardaloedd amrywiol o'r cwricwlwm - o iaith i gerddoriaeth ac wedi'u cefnogi gan Lloyds Bank. (I wneud archeb ar gyfer grŵp ysgol, ffoniwch yr Adran Grwpiau ar 029 2063 6464 a dewiswch opsiwn 4).

Mae byd Wondercrump Roald Dahl, wedi'i greu gan y Ganolfan Southbank mewn cydweithrediad â Chanolfan Mileniwm Cymru, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru 12 Awst 2016 - 14 Ionawr 2017, yr arddangosfa hiraf i fod yn y Ganolfan hyd yn hyn. Canllaw Oed: 7 - 107. Tocynnau £8 o flaen llaw / £11 ar y diwrnod. (Dyma brofiad i grŵp o bobl lle fyddwch chi'n cael eich tywys o amgylch yr arddangosfa. Bydd gofyn i chi gael o leiaf un oedolyn gyda phob 3 phlentyn). Am ragor o wybodaeth ac er mwyn archebu, ffoniwch 029 2063 6464 neu ewch i www.yganolfan.org.uk.

My Itineraries

Plan your visit to Southern Wales attraction by attraction, day by day using our Itinerary Builder.

Find out more »

Blog

Keep up to do date with the daily goings on of your favourite holiday destination. There’s always something happening!

Read the Blog »

News

Latest News
Latest Tweets